map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Покана за пријавување за електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржи од 22.12.2017 до 05.01.2018 година

Покана за пријава на учество на предавања за КПУ за сметководители и овластени сметководители - ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР. 2/2017 – 16 ЧАСА (29 и 30 ноември 2017 година)

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори (29.11 – 01.12.2017 година)

Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Покана за пријава на учество на предавања за КПУ за сметководители и овластени сметководители - ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР. 1/2017 – 8 ЧАСА (10 ноември 2017 година)

Договор за соработка помеѓу Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
КОДЕКС ЗА ЕТИКА
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive