map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Известување за склучен договор со ACCA - промоција за запишување на нови кандидати на ACCA

Покана за пријавување за електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржи од 16 до 30.12.2019 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

13.11.2019

Покана за пријава на учество на предавања за КПУ што ќе се одржат на 28 и 29 ноември 2019 година, во Хотел Холидеј Ин – Скопје, сала Милениум 1

Почитувани,

Согласно член 28 од Законот за ревизија, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) на 28 и 29 ноември 2019 година ќе спроведе настани за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори - членови на ИОРРМ, за 2019 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2019 година.

Воедно, Ве известуваме дека наведените настани ќе се признаваат и како КПУ за сметководители и овластени сметководители. Напомена: Сметководителите и овластените сметководители при пријавување за учество на овие настани треба да достават пополнета Пријава за учество на КПУ, дадена во прилог.

На следниот линк можете да најдете распоред на настаните кои што ќе се одржат на 28 и 29 ноември 2019 година, во Хотел Холидеј Ин – Скопје, сала Милениум 1.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 28 и 29 ноември 2019 година.

Ве повикуваме да го пријавите своето учество на настаните, најдоцна 25 ноември 2019 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 26 ноември 2019 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Напомена: На 29 ноември 2019 година, по предавањето за TICKMARK Audit Software, од 13.30 – 14.30 часот ќе се одржи дополнителна презентација на која што ќе може подетално да се запознаете со алатката. Ве молиме, доколку сте заинтересирани да учествувате на дополнителната презентација на софтверот, да се пријавите на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Бројот на учесници е ограничен.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

04.10.2019

Покана за пријава на учество на предавања за КПУ што ќе се одржат на 17 и 18 октомври 2019 година, во Хотел Холидеј Ин – Скопје

Почитувани,

Согласно член 28 од Законот за ревизија, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) на 17 и 18 октомври 2019 година ќе спроведе настани за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори - членови на ИОРРМ, за 2019 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2019 година.

Воедно, Ве известуваме дека наведените настани ќе се признаваат и како КПУ за сметководители и овластени сметководители. Напомена: Сметководителите и овластените сметководители при пријавување за учество на овие настани треба да достават пополнета Пријава за учество на КПУ, дадена во прилог.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните што ќе се одржат на 17 и 18 октомври 2019 година, во Хотел Холидеј Ин - Скопје

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 17 и 18 октомври 2019 година.

Ве повикуваме да го пријавите своето учество на настаните, најдоцна 14 октомври 2019 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 15 октомври 2019 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Следната група на настани за КПУ ќе се одржи на 28 - 29 ноември 2019 година, во хотел Холидеј Ин - Скопје. Програма за овај настан и повеќе информации ќе добиете дополнително, а воедно информациите редовно ќе бидат ажурирани на веб страната на ИОРРМ, во делот за КПУ.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

13.09.2019

Покана за пријава на учество на предавања за КПУ што ќе се одржат на 25, 26 и 27 септември 2019 година, во Хотел Сириус - Струмица

Почитувани,

Согласно член 28 од Законот за ревизија, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) на 25, 26 и 27 септември 2019 година ќе спроведе настани за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори - членови на ИОРРМ, за 2019 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2019 година.

Воедно, Ве известуваме дека наведените настани ќе се признаваат и како КПУ за сметководители и овластени сметководители. Напомена: Сметководителите и овластените сметководители при пријавување за учество на овие настани треба да достават пополнета Пријава за учество на КПУ.

Во прилог Ви испраќаме Распоред на настаните кои што ќе се одржат на 25, 26 и 27 септември 2019 година, во Хотел Сириус – Струмица.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 25 и 26 септември и 1.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 27 септември 2019 година.

Ве повикуваме да го пријавите своето учество на настаните, најдоцна 20 септември 2019 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 23 септември 2019 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Сместување во Хотел Сириус (verica.sirius@gmail.com):

За сместување во хотел Сириус обезбедени се следните цени (по лице на ден):

Еднокреветна соба      2.700,00 денари по лице (полн пансион)

Двокреветна соба        2.300,00 денари по лице (полн пансион)

Ве молиме, најдоцна до 20 септември 2019 година, резервацијата за сместување во хотел Сириус да ја направите на е-пошта: verica.sirius@gmail.com при што ќе нагласите дека резервацијата е за учество на предавањата организирани од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Следните групи на настани за КПУ ќе се одржат на 17 - 18 октомври 2019 година, хотел Холидеј Ин - Скопје и 28 - 29 ноември 2019 година, хотел Холидеј Ин - Скопје. Програма за овие настани и повеќе информации ќе добиете дополнително, а воедно информациите редовно ќе бидат ажурирани на веб страната на ИОРРМ, во делот за КПУ.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

13.05.2019

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 30 и 31 мај 2019 година, во Хотел Холидеј Ин- Скопје

Почитувани,

Согласно член 28 од Законот за ревизија, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) на 30 и 31 мај 2019 година ќе спроведе настани за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори - членови на ИОРРМ, за 2019 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2019 година.

Воедно, Ве известуваме дека наведените настани ќе се признаваат и како КПУ за сметководители и овластени сметководители. Напомена: Сметководителите и овластените сметководители при пријавување за учество на овие настани треба да достават пополнета Пријава за учество на КПУ.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните кои што ќе се одржат на 30 и 31 мај 2019 година, во Хотел Холидеј Ин – Скопје, сала Милениум 1

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице.

Ги повикуваме сите заинтересирани овластени ревизори да го пријават своето учество на настаните, најдоцна 23 мај 2019 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 23 мај 2019 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Следните групи на настани за КПУ ќе се одржат на 25, 26 и 27 септември 2019 година, хотел Сириус – Струмица; 17, 18 Октомври 2019 година, хотел Холидеј Ин - Скопје и 28 и 29 ноември 2019 година; хотел Холидеј Ин - Скопје. Програма за овие настани и повеќе информации ќе добиете дополнително, а воедно информациите редовно ќе бидат ажурирани на веб страната на ИОРРМ, во делот за КПУ.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive