map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
најнови
  Институт на Овластени Ревизори
Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Покана за КПУ настан на тема ‘Предизвици и перспективи на ревизорската професија’

Покана за учество на 27-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Повик за пријавување на интерес за назначување на член на ИОРРМ, за член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ (СУНРРСМ)

Покана за следење на заедничкиот настан на ИОРРМ и Комората на проценувачи - 21.09 до 02.10.2020 (КПУ настан)

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2020 година

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2020 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Покана за КПУ настан на тема ‘Предизвици и перспективи на ревизорската професија’

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе спроведе настан за Континуирано професионално усовршување за овластени ревизори, на тема ‘“Предизвици и перспективи на ревизорската професија’, што ќе се одржи на 20и 21октомври 2020 година.

На следниот линк можете да најдете Програмата на настаните кои што ќе се одржат на 20 и 21октомври 2020 година, , со физичко присуство во просториите на Центарот за обука М6, во зградата наВинарска визба Тиквеш АД Скопје и онлајн, од 09.00 до 13.00 часот. За присуство на настанот ќе се признаваат 8 КПУ часа за 2020 година за овластените ревизори и за внатрешните ревизори.

Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 16октомври 2020 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 19октомври 2020 година.

Имајќи ја во предвид актуелната ситуација со пандемијата на COVID-19 и согласно мерките и протоколите на Владата, заради ограничениот број на слушатели кои физички ќе го следат настанот, учеството е по принцип прв пријавен прв регистриран, додека останатите слушатели обуките ќе ги следат онлајн. Пред настанот секој слушател на својата адреса за е-пошта ќе добие линк и упатството за следење на настанот.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линкhttp://bit.ly/kpu_revizori, за пополнување на пријава за регистрација за учество на настанот,кој што ќе биде поставен на веб страната на ИОРРМ. Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство како да се приклучите за следење на настанот, како и линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Покана за следење на заедничкиот настан на ИОРРМ и Комората на проценувачи - 21.09 до 02.10.2020 (КПУ настан)

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и Комората на проценувачи на РСМ (КПРСМ) спроведоа заеднички настан за Континуирано професионално усовршување за овластени ревизори и проценувачи, на тема ‘Примена на приходната метода во проценките и финансиска анализа’, што се одржа на 16 и 17 јули 2020 година.

Доколку не сте биле во можност да учествувате на настанот, снимката од настанот (што се состои од три последователни видеа) ќе може да ја проследите он-лајн во периодот од 21 септември до 02 октомври 2020 година.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 23 септември 2020 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за следење на настанот, за кој што се признаваат 8 часа КПУ за 2020 година, изнесува 2.000,00 денари по лице.

Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx. Откако ќе се регистрирате (или најавите доколку веќе сте регистрирани претходно), потребно е да одберете опција за доставување Барање, а за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што сте регистрирани.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена: За следење на настанот може да се пријават само лица кои не присуствувале на настанот на 16 и 17 јули 2020 година.

 

Покана за заеднички настан на ИОРРМ и Комората на проценувачи - 16 и 17 јули 2020 година (КПУ настан)

 Настан за Контунирано професионално усовршување организиран од

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и Комората на проценувачи на РСМ (КПРСМ)

Примена на приходната метода во проценките и потребата од финансиска анализа

 
Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и Комората на проценувачи на РСМ (КПРСМ)ќе спроведат заедничкинастан за Континуирано професионално усовршување за овластени ревизори и проценувачи, на тема ‘Примена на приходната метода во проценките и финансиска анализа’, што ќе се одржи на 16 и 17 јули 2020 година.

На следниот линк можете да најдете Програмата на настаните кои што ќе се одржат на 16 и 17 јули 2020 година, со физичко присуство во просториите на Центарот за обука М6, во зградата наВинарска визба Тиквеш АД Скопје и онлајн, од 09.00 до 13.00 часот. За присуство на настанот ќе се признаваат 8 КПУ часа за 2020 година за овластените ревизори и проценувачите.

Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 13 јули 2020 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 14 јули 2020 година, по претходни инструкции кои ќе ви бидат доставени од организаторите.

Имајќи ја во предвид актуелната ситуација со пандемијата на COVID-19 и согласно мерките на Владата, заради ограничениот број на слушатели кои физички ќе го следат настанот, учеството е по принцип прв пријавен прв регистриран, додека останатите слушатели обуките ќе ги следат онлајн. По извршената регистрација секој слушател на својата адреса за е-пошта ќе добие линк и упатството за следење на настанот, откако администратотот ќе му одобри пристап.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк https://forms.gle/ix9Q1nZrteJGEoRH8, за пополнување на пријава за регистрација за учество на настанот. Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство како да се приклучите за следење на настанот.

Со почит,
Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

Антонио Георгиев

Претседател на КПРСМ

Покана за учество на on-line КПУ предавања за 2020 година – 26 јуни 2020 година

Почитувани,

Следејќи ја актуелната состојба предизвикана со пандемијата на Ковид-19 и барањето на своите членови, Здружението на внатрешните ревизори на РС Македонија (ЗВРРСМ) и Институтот на овластени ревизори на Р. Македонија (ИОРРМ) го збогатуваат своето портфолио нудејќи оn-line обуки за КПУ кои може да ги следите преку Интернет:

I Обука – ЕТИКА

II Обука – Измами и Ковид 19

За повеќе информации, посетете го следниот линк: https://aiam.org.mk/aktuelno/

Online учењето (или учењето на далечина) станува вообичаена практика, не само поради актуелниот миг. Користејќи ги бенефитите на модерната технолгија преку Интернет ќе може да партиципирате во самата обука со свои прашања и коментари и интерaктивно да комуницирате со предавачот, не напуштајќи ја удобноста на својот дом.

Цената за обуката е 1.000 денари. Учесниците ќе се здобијат со 4 КПУ часа за обуката. Пријавувањето е најдоцна до 24-ти јуни 2020 година на contact@aiam.org.mk

ВАЖНО: Линкот за пристап до обуката ќе го добиете по регистрацијата, на Вашиот e-mail кој сте го пријавиле.

Симеон Шумански

CIA, CFSA

Локација

Интернет – Online обука

Датум

26.06.2020

Време

10:00 АМ – 11:30 АМ

Прашања/Пауза

11.30 АМ – 12.00 АМ

Александра Тасева

CIA, CFE, CRMA, FCCA

Локација

Интернет – Online обука

Датум

26.06.2020

Време

11:30 АМ – 13:00 PM

Прашања

13.00 АМ – 13.30  PM

За повеќе информации на следниве линкови:

https://aiam.org.mk/download/IIA_MK_Тraining_АТ.pdf

https://aiam.org.mk/download/IIA_MK_Тraining_SS.pdf
Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Покана за учество на on-line предавања за КПУ за 2020 година – 21 мај 2020 година

Почитувани,

Имајќи ја во предвид актуелната ситуација со Ковид-19 пандемијата и согласно мерките на Владата, Економски факултет – Скопје и Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе спроведат заедничка онлајн панел конференција на тема „Ревизорската професија соочена со пандемијата со COVID-19-предизвици и можни решенија“, која што ќе се одржи на 21 мај 2020 година (четврток), со почеток во 12 часот на онлајн платформата Google hangout meet. Настанот е во рамки на прославата на 70 годишнината на Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Согласно член 28 од Законот за ревизија, настанот е во согалсност со Програмата за Континуирано професионално усовршување на овластените ревизори за 2020 година, за кој што се признаваат 4 КПУ часа за 2020 година.

Подолу се дадени линкови за следните:

Програма за настанот

Флаер

Упатство за следење на онлајн настанот

Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 19 мај 2020 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 19 мај 2020 година,

Цел на дознака:            Уплата за КПУ за 21.05.2020 година за Име и презиме на учесникот;

Назив на примачот:      ИОРРМ Скопје;

Банка на примачот:      Стопанска банка АД Скопје;

Сметка:                          200001330719615.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Покана за учество на on-line предавања за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2020 година

Почитувани членови,

Следејќи ја актуелната состојба предизвикана со корона вирусот и барањето на своите членови, Здружението на внатрешните ревизори на РС Македонија (ЗВРРСМ)  и Институтот за овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) го збогатуваат своето портфолио нудејќи за прв пат оn-line обуки кои може да ги следите преку Интернет:

Обука Прв дел - Новиот закон за заштита на лични подаотоци – преглед и новитети

Обука Втор дел - Преглед на поставеноста и улогата на  Офицерот за заштита на лични податоци

Бидете подготвени и навреме испланирајте ги своите активности за што поуспешно и полесно усогласување со овој Закон како и со Европскиот закон за заштита на лични податоци (GDPR.)

On-line учењето (или учењето на далечина) станува вообичаена практика, не само поради актуелниот миг.  Користејќи ги бенефитите на модерната технолгија преку Интернет ќе може да партиципирате во самата обука со свои прашања и коментари и интерaктивно да комуницирате со предавачот, не напуштајќи ја удобноста на својот дом. Исто така, по завршување на обуката презентацијата ќе ви биде достапна за превземање.

ВАЖНОИскористeте ја ова промотивна понуда да добиете пристап до обуките за цена од 2.000 денари за членови и 4.000 денари за оние учесници кои не се членови на ЗВРРСМ и ИОРРМ. Понудата за двата дела на обуката е недделива.

Пријавувањето е најдоцна до 21-ви Април 2020 година на contact@aiam.org.mk .

Датум и време:     

1.    Обука Прв Дел - Четврток, 23-ти Април 2020 /10:00 -   12:30 часот

2.   Обука  Втор Дел - Четврток, 30-ти Април 2020 /10:00 -   13:00 часот

Локација: Интернет

ВАЖНОЛинкот за пристап до обуките ќе ги добиете по регистрацијата,  на Вашиот e-mail кој сте го пријавиле.

Учесниците ќе се здобијат со 6 КПУ часа за двете обуки (по 3 КПУ часа за секој дел од обуката).

Повеќе информации може да најдете на следниот линк.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive