map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 14, 15 и 16 јуни 2017 година

Покана за пријавување на едукатори за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор (Обновено)

Известување/Препорака до друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во врска со ревизорските стандарди кои што се во примена при спроведување на законските ревизии

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2017 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - Архива 2011 година
 • Програма за Континуирано професионално усовршување за 2011 година
 • Програма - Распоред за КПУ Јуни 2011 година
 • Програма - Распоред за КПУ Септември 2011 година
 • Програма - Распоред за КПУ Декември 2011 година
 • Датум: 01.12.2011 (Четврток)
  Време Тема Предавач КПУ часови
    Поврзани субјекти
  Презентација
  Роберт Манасиев, овластен ревизор - Като Едукација дооел Скопје
  7
    Сметководство на лизинг
  Презентација
  Роберт Манасиев, овластен ревизор - Като Едукација дооел Скопје
    Ризик при ревизија на мали и средни субјекти
  Презентација | Дополнителен материјал
  Душко Апостоловски, овластен ревизор ТП "БЕНД ревизија и консалтинг", Тетово
    Ангажмани за проверка на финансиски извештаи (МСАП 2400)
  Презентација
  Александра Мишковска, ACCA Менаџер на ревизија, КПМГ Македонија


  Датум: 02.12.2011 (Петок)
  Време Тема Предавач КПУ часови
    Трансферни цени (повторено предавање)
  Презентација
  Роберт Манасиев, овластен ревизор - Като Едукација дооел Скопје
  7
    Меѓународни стандарди за образование на МФС
  Презентација
  Проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска, овластен ревизор Економски факултет, Скопје
    Финансиски инструменти
  Презентација МК | Презентација EN
  Amer Ali, ACCA Партнер, Грант Торнтон
    Даночен третман на доброволно пензиско осигурување
  Презентација
  Д-р Петар Талески, Директор на сектор продажба
  Жарко Ордевски, Комерцијалист НЛБ Нов Пензиски Фонд


  Датум: 03.12.2011 (Сабота)
  Време Тема Предавач КПУ часови
    Ревизорска трага, нејзиното значење и одговорностите на ревизорите (повторено предавање)
  Презентација / Дополнителен материјал
  Горан Чамуровски MBA, CISA, CRISC, PMP, ISMS LA, Менаџинг директор, Интегра Солушн Скопје
  7
    1. Втора новелација во 2011 година на Законот за данокот на добивка
  Презентација

  2. Персонален данок на доход - Оданочување на приходите од капитал и капиталните добивки
  Презентација
  М-р Павле Гацов, Проагенс доо Скопје
    Ангажмани за уверување (МСАУ 3000 и 3400)
  Презентација
  Александра Мишковска, ACCA Менаџер на ревизија, КПМГ Македонија
    Известување (МСР)
  Презентација
  Александра Мишковска, ACCA Менаџер на ревизија, КПМГ Македонија
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive