map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Покана за пријавување за електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржи од 17 до 31.12.2018 година

Покана за учество на 24-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Органи на Институтот:
 • Претседател:
  • Драган Димитров
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Драган Димитров
  • Душко Апостоловски
  • Антонио Велјанов
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Огњен Блажевски
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
  • Владимир Ѓорчевски
Комисии на Институтот:
 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Бојан Петрески
  • Анита Бошкова
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Ненад Тортевски
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Дијана Делимитова
  • Наташа Боцевска Линин
  • Владимир Зоговиќ
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Ангелина Гогушевска
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Љубица Јоанидис
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Сашка Бошковска – Богдановска
  • Марија Божиновски
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Премтим Исени (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
  • Здравко Петров
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Борислав Оречовски
  • Николина Неновска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јасна Дуковска Јегени
  • Сузана Ставриќ
  • Јане Иванов
  • >
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive