Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор за предметот Корпоративно управување и етика

06-02-2023

 

ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РСМ (ИОРРСМ)

Објавува
 

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор за предметот Корпоративно управување и етика

 

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) објавува оглас за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.

Подготвувачи на испитни прашања се очекува да подготват испитни прашања за предметот Корпоративно управување и етика, согласно Програмата за полагање на испит за стекнување звање ревизор.

Од кандидатите за подготвувачи на испитни прашања треба да ги поседува следните квалификации:

  • Завршено високо образование во областа на економските науки.
  • Најмалку 5 години искуство на полето на вршење ревизија и сродни полиња поврзани со ревизијата.
  • Во досегашното практично искуство да ги исполнуваат етичките и професионалните стандарди (доверливост, објективност и професионално однесување).

Сите заинтересирани лица треба најдоцна до 03 март 2023 година, да достават Писмо за интерес, кратка биографија, копија од диплома за завршено високо образование и препораки за претходното релевантно искуство. Документите се доставуваат на адреса ИОРРСМ, ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, 1000 Скопје. За дополнителни информации може да не контактирате на 02/3227 599.

Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ