Покана за следење на претходно спроведени КПУ настани од 2023 година (09-31.01.2024)

05-01-2024

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2023 година на 22 јуни, 5 јули, 30 август, 17 октомври, 20 и 22 декември 2023 година, а кои што ќе се признаваат за КПУ часови за 2023 година.

Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да ги проследите во текот на 2023 година, односно следните:

  • КПУ настан што се одржа на 22 јуни 2023 година – Стопанска комора на Северна Македонија и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 7 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 05 јули 2023 година – Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 30 август 2023 година – Искра И.Стојановска, Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 17 октомври 2023 година – PWC и ТП МСФИ Ревизија (се состои од 2 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 20 декември 2023 година – МАЗАРС и Ж. Матејиќ (се состои од 1 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 22 декември 2023 година – Економски факултет Скопје и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 09 до 31 јануари 2024 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 29 јануари 2023 година, со пријавување на следниов линк – Пријава.

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на линк за Пријава, треба да испратите Барање за следење на настанот/настаните преку пристапување во делот On-line предавања на веб страната на ИОРРСМ, а следејќи ги инструкциите дадени во Упатството, кое што можете да го најдете во прилог на оваа порака. Задолжително притиснете на копче “Потврди„ откако ќе го ислушате предавањето, за да се признаат КПУ часовите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 и 072/ 268-068 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2023 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 31 декември 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од среда 10 јануари 2024 година. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ