Покана за КПУ настан – 27 мај 2024 година (6 КПУ часа).

13-05-2024

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) и Здружение на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРСМ) организираат заеднички настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори и внатрешни ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2024 година. Настанот ќе се одржи на 27 мај 2024 година (понеделник), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Програма и флаер за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 6 (шест) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ и за внатрешните ревизори – членови на ЗВРСМ.

КПУ настан – 27 мај 2024 година (понеделник), од 09 до 15 часот, 6 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 22 мај 2024 година, преку пристапување на следниот линк.

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ