Резервирајте го датумот: Годишна конференција на ЗВРСМ и ИОРРСМ- 16 и 17 септември 2024 година

04-07-2024

РЕЗЕРВИРАЈТЕ ГО ДАТУМОТ за повторна заедничка дружба на 16 и 17 септември 2024 година во Струга!

ИОРРСМ и ЗВРСМ ќе одржат заедничка Годишна конференција 2024 - Ревизија: Иднината е сега.