ПРИРАЧНИК ЗА ОБЈАВИ ЗА МЕЃУНАРОДНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, РЕВИЗИЈА, ПРОВЕРКА, ДРУГИ АНГАЖМАНИ НА УВЕРУВАЊЕ И ПОВРЗАНИ УСЛУГИ -ДЕЛ I, II и III

09-12-2020

За да го видите прирачникот ве молиме најавете се на следниот линк: НАЈАВА