Извештај на работната група за надгледување на изборот на членови на органите и комисиите на ИОРРМ, спроведен на 27-та седница на Собранието

10-12-2020

За да го видите соопштението ве молиме најавете се на следниот линк: НАЈАВА