Покана за КПУ настани - 29 ноември и 02 декември 2021 година

19-11-2021

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 29 ноември и 02 декември 2021 година (два недделиви дена) од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат  8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот на 29 ноември и 02 декември 2021 година е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице.  Програма за 29 ноември и 02 декември 2021 година.

Настанот ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 25 ноември 2021 година, а уплатата да се направи најдоцна до 26 ноември 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

 Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ