КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настанoт ќе се одржи на 04 октомври 2022 година, вторник,  од 17 до 21 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице. Следните КПУ настани ќе се одржат како комбинирани настани, со физичко и он-лајн присуство. Дополнително ќе бидат доставени подетални информации.

Во прилог е дадена Програма за он-лајн настанот што ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 септември 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 03 октомври 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2022 година на 16, 17 и 24 јуни 2022 година. Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на он-лајн настаните, односно следните:

  • КПУ настан што се одржа на 16 јуни 2022 година - АЗЛП (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 17 јуни 2022 година – Благица Шорева (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 24 јуни 2022 година – Жарко Матејиќ (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма).

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 07 до 30 септември 2022 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 28 септември 2022 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во следното Упатство (преземи).

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 31 август 2022 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настанoт ќе се одржи на 24 јуни 2022 година, петок,  од 10 до 14 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице.

Програма за 24 јуни 2022 година

Настанот ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 21 јуни 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 23 јуни 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настаните ќе се одржат на 16 јуни и 17 јуни 2022 година  од 10 до 14 часот за кои што ќе се признаваат по  4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настаните е по 1.000,00 денари за секој ден посебно за едно лице.

            Програма за 16 јуни 2022 година

            Програма за 17 јуни 2022 година

Настаните ќе се одржат преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настаните да го пријавите најдоцна на 13 јуни 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 15 јуни 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатсво и линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ