КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), со физичко присуство во хотел Холидеј Ин Скопје, во сала Милениум 1.

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 8 (осум) КПУ часови по ден, односно 16 (шеснаест) КПУ часови за двата дена за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа по ден. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари по ден за едно лице, односно 6.000,00 денари за двата дена за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 10 октомври 2023 година (вторник), преку пристапување на следниот линк.

Пријава за учество на 17 и 18 октомври 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2023 година на 22 јуни, 05 јули како и на 30 август 2023 година, а кои што ќе се признаваат за КПУ часови за 2023 година. Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на он-лајн настаните, односно следните:

  • КПУ настан што се одржа на 22 јуни 2023 година – Стопанска комора на Северна Македонија и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 7 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 05 јули 2023 година – Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 30 август 2023 година – Искра И.Стојановска, Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари.  (Програма)

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 04 до 30 септември 2023 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 26 септември 2023 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, треба да испратите Барање за следење на настанот/настаните преку пристапување во делот On-line предавања на веб страната на ИОРРСМ, а следејќи ги инструкциите дадени во Упатството (превземи).

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2023 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 31 август 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од понеделник, 04 септември 2023 година. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ 

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) и Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРСМ) организираат заедничка годишна конференција со наслов - Зад кормилото на ревизијата (Steering the Audit Wheel), што ќе се одржи на 27 и 28 септември 2023 година, во хотел Метропол, Охрид. За присуство на конференцијата ќе се признаваат 14 КПУ часа за овластените ревизори и внатрешните ревизори.

Програма за конференцијата. Надоместокот за учество е 6.000,00 денари по учесник.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 18 септември 2023година. Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

НАПОМЕНА: Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добивате натамошни информации во врска со организацијата на конференцијата.

Дополнителни информации за сместување во Хотел Метропол/Белви:

Резервацијата за сместување треба да ја направите на е-пошта: sales@metropol-ohrid.com.mk или на тел. 046/203 001. При тоа треба да нагласите дека резервацијата е за учество на конференцијата.

Од страна на организаторот обезбедени се следните цени за сместување на ден:

Еднокреветна соба:     4.000,00 денари (полн пансион)

Двокреветна соба:       6.150,00 денари (полн пансион)

Ве известуваме дека капацитетот во хотел Метропол/Белви е ограничен.

Доколку не сте сместени во хотел Метропол/Белви не ви следуваат оброци освен ручек со доплата од 620,00 денари како повластена цена за учесници на конференцијата. Ручекот на 28 септември 2023 година е обезбеден од страна на организаторот.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

 Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 30 август 2023 година (среда), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 4 (четири) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 30 август 2023 година (среда), од 10 до 14 часот, 4 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 24 август 2023 година, преку пристапување на следниот линк.

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Информации за следни КПУ настани

Воедно Ве информираме дека во наредниот период се планираат следните КПУ настани:

·         27 и 28 септември 2023г. 14 КПУ часа – Конференција во Охрид, поканата е веќе доставена

·         17 и 18 октомври 2023г. 16 КПУ часа – Покана и програма дополнително ќе бидат доставени

·         09 ноември 2023г. 8 КПУ часа – настан во соработка со Светска Банка, покана и програма ќе бидат дополнително доставени

·         Од 04 до 30 септември 2023г. на веб страната на ИОРРСМ ќе биде овозможено следење на претходно спроведени КПУ настани заклучно до 01 септември 2023год., за лицата кои немале можност да присуствуваат на самите настани

За други настани освен горе наведените, навремено ќе Ве информираме.

Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 01 август 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од 15 август 2023г. вторник.  Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

 
 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2023 година. Настанoт ќе се одржи на05 јули 2023 година, среда, од 17 до 21 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2023 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ(пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Програма за он-лајн КПУ настан- 05 јули 2023 година (среда), од 17 до 21 часот, 4 КПУ часа, што ќе се одржи преку платформата Webex. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 јуни 2023 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

НАПОМЕНА:Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 22 јуни 2023 година (четврток), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Стопанска комора на Северна Македонија, голема сала на 5-ти кат и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Настанот се спроведува во соработка со Стопанска комора на Северна Македонија. За учество на настанот ќе се признаваат 7 (седум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

Програма за КПУ – 22 јуни 2023 година (четврток), од 08.30 до 15.00 часот, 7 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ (пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 19 јуни 2023 година, преку пристапување на следниот линк

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

 

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 18 мај 2023 година (четврток), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Настанот се спроведува во соработка со Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРРСМ). За учество на настанот ќе се признаваат 7 (седум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ, и внатрешните ревизори - членови на ЗВРРСМ.

Програма за КПУ - 18 мај 2023 година (четврток), од 09.30 до 16.30 часот, 7 КПУ часа (Информативен леток за КПУ настан 18 мај 2023). Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Одлуката за измена на Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ е дадена на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 15 мај 2023 година, преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на18 мај 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ