КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2021 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2021 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 10 до 25 јануари 2022 година. Во предавањето се вклучени следните презентации:

 1. МСР 210 - Договарање на условите на ревизорскиот ангажман, МСР 230 - Ревизорска документација, МСР 320 - Материјалност во планирање и извршување на ревизијата, МСР 402 - Ревизорски разгледувања во врска со ентитети кои користат услужни организации , МСР 500 - Ревизорски доказ, МСР 530 - Метода на примерок на ревизијата   и МСР 620 - Користење на работата на експерт на ревизорот
 2. МСС 37 - Резервирања, потенцијални обврски и средства и специфични аспекти во оданочувањето со данок на добивка во 2021 година.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 24 јануари 2022 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2021 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.

Упатство за следење на настанот.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРМ, може електронски да го проследите предавањето кое ИОРРМ претходно го спроведе како настан за КПУ за 2021 година на 29 ноември и 02 декември 2021 година. Членовите на ИОРРМ може да се пријават само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на настанот.

 • КПУ настан што се одржа на 29 ноември и 02 декември 2021 година (се состои од 2 видео снимки)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.

Програма за 29 ноември и 02 декемеври 2021 година.

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите он-лајн во периодот од 13 декември 2021 до 24 декември 2021 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 23 декември 2021 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството, кое што можете да го најдете во прилог на оваа порака.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена: За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека КПУ настанот закажан за 10 декември 2021 година се одложи и истиот ќе се одржи на 24 декември 2021 година (петок) од 10 до 14 часот.

Пријавување за овој настан е отворено до 22 декември 2021 година на следниот линк https://forms.gle/6euqs9cq31yrvBG6A . Настанот нема да биде повторен за следење преку веб страната на ИОРРМ.

За остварување на законската обврска за КПУ часови, преостанува да се проследат следните предавања:

 1. КПУ настанот на 24 декември 2021 година – 4 КПУ часа. Поканата и пријавувањето се активни до 22 декември 2021.
 2. КПУ настанот одржан на 29.11 и 02.12.2021 година (преку веб страната на ИОРРМ за членови кои не го ислушале настанот) – 8 КПУ часа. Покана за пријавување следи во наредните денови.
 3. Електронско следење на КПУ за 2021 година – 8 КПУ часа. Покана за пријавување следи во втореата седмица на јануари 2022 година.

Почитувани,

Ве известуваме дека КПУ настанот закажан за 10 декември 2021 година се одложува и ќе биде спроведен на друг датум во втората половина на декември 2021 година, за што ќе ве известиме во најкус можен рок. Во меѓувреме пријавување за овој настан е отворено на следниот линк https://forms.gle/6euqs9cq31yrvBG6A .

 

Со почит,

Драган Димитров

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе го организира последниот он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 10 декември 2021 година  од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат  4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот на 10 декември 2021 година е 1.000,00 денари за едно лице.  Програма за 10 декември 2021 година.

Настанот ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 08 декември 2021 година, а уплатата да се направи најдоцна до 09 декември 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

 Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 29 ноември и 02 декември 2021 година (два недделиви дена) од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат  8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот на 29 ноември и 02 декември 2021 година е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице.  Програма за 29 ноември и 02 декември 2021 година.

Настанот ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 25 ноември 2021 година, а уплатата да се направи најдоцна до 26 ноември 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

 Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРМ, може електронски да ги проследите некои од предавањата кои ИОРРМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2021 година. Членовите на ИОРРМ може да се пријават за еден или повеќе од следните настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на настанот:

 1. КПУ настан што се одржа на 05 и 06 октомври 2021 година (се состои од 2 видео снимки)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.
 2. КПУ настан што се одржа на 28 октомври 2021 година (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари.
 3. КПУ настан што се одржа на 01 и 02 ноември 2021 година (се состои од 2 видео снимки)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите он-лајн во периодот од 15 ноември 2021 до 30 ноември 2021 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 26 ноември 2021 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството. Барањата се доставуваат поединечно за секое од предавањата кои сакате да ги проследите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена: За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.  

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настаните ќе се одржат на:

 • 28 октомври 2021 година, од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице. Програма за 28 октомври 2021 година.
 • 01 и 02 ноември 2021 година (два недделиви дена) од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат  8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот на 01 и 02 ноември 2021 година е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Програма за 01 и 02 октомври 2021 година.

Настаните ќе се одржат преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 26 октомври 2021 година, а уплатата да се направи најдоцна до 27 октомври 2021 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 05 и 06 октомври 2021 година, од 10 до 14 часот, а учеството на настанот (два недделиви дена) ќе се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 05 и 06 октомври 2021 година  преку платформата Zoom. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 01 октомври 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 04 октомври 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 05 и 06 октомври 2021 година година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРМ, може електронски да ги проследите некои од предавањата кои ИОРРМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2021 година. Членовите на ИОРРМ може да се пријават за еден или повеќе од следните настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на настанот:

1. КПУ настан што се одржа на 24 и 25 јуни 2021 година (се состои од 2 видео снимки)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.

2. КПУ настан што се одржа на 02 јули 2021 година (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари..

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите он-лајн во периодот од 01 септември 2021 до 30 септември 2021 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 28 септември 2021 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството. Барањата се доставуваат поединечно за секое од предавањата кои сакате да ги проследите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена: За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.  

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Во рамките на одбележување на 15 години од основањето на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ), во соработка со Економски факултет – Скопје ќе биде спроведен настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) и ќе се признава како 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) преку платформата Cisco WebEx. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 01 јули 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 02 јули 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Економски факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип организира конференција со наслов “ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF COVID-19, CHALLENGES AND PROPOSALS FOR OVERCOMING”, која ќе се одржи он-лајн на 28 и 29 јуни 2021 година. Согласно договор за соработка помеѓу организаторот и ИОРРМ, учеството на настанот (два недделиви дена) ќе се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 28 и 29 јуни 2021 година преку платформата Microsoft Teams и ќе се спроведе на македонски јазик. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 24 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 25 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 28 и 29 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе спроведе он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година, што ќе се одржи на 24 и 25 јуни 2021 година. За присуство на настанот (два недделиви дена) се признаваат 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 21 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 23 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 24 и 25 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство како да се приклучите за следење на настанот, на која платформа ќе биде спроведен и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ